ВАЖНО

ПРОЈЕКАТ

СТРУЧНА ПОДРШКА

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

НОВА РЕАЛНОСТ У РАДУ БИБЛИОТЕКА

Пандемија је поставила много тешких питања.

Питање свих питања је - како  библиотекари раде свој посао.

Библиотеке се морају навићи на реалност рада у COVID 19 окружењу.

Нови услови диктирају да дигиталне услуге и е-садржаји постају носиоци библиотечких услуга.